Verloskundigenpraktijk Stadshagen ZwolleKlachtenregeling

Heb je een klacht?

Verloskundigenpraktijk de Geboorte in Stadshagen vind het erg vervelend als je tegen iets aan loopt wat in jouw ogen niet goed is verlopen.  Wanneer je een klacht of opmerking hebt over de door ons verleende verloskundige zorg of over de bejegening voel je dan vrij om dit met de verloskundige van Stadshagen te bespreken. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we hopelijk het probleem bespreekbaar maken en oplossen. Wanneer een gesprek niet mogelijk is of wanneer een gesprek niet tot een oplossing leidt. Kun je de klacht ook voorleggen aan de klachtencommissie van de verloskundige beroepsorganisatie K.N.O.V. 

Elke zorgaanbieder moet zijn aangesloten bij een klachtenfunctionaris. Verloskundigenpraktijk de geboorte in Stadshagen heeft een abbonement bij het CBKZ(Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Dit is de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij de cliënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Contact

klachtenregeling KNOV

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90